Pharmaceuticals

Legemidler

Legemiddeldivisjonen fokuserer på reseptbelagte legemidler, spesielt for kvinnehelse og kardiologi, men også spesialterapi innenfor områdene onkologi, hematologi og oftalmologi. Divisjonen består dessuten av radiologi, som markedsfører magnetisk billeddiagnostikk og tilhørende kontrastmidler.

Researcher with Aspirin tablet

Med våre innovative produkter ønsker vi å oppnå en signifikant terapeutisk fordel for pasienter, og samtidig tilfredsstille de økende kravene fra leger og helsemyndighetene.

På mellomlang sikt bør våre nylig lanserte produkter innen for onkologi, hematologi, kardiologi og oftalmologi særlig bidra til økt salg.

For å ivareta vår vekst på lang sikt, vil vi ytterligere utvide forskningsaktiviteten i tidlige faser og in-house drive frem klinisk utvikling av nye virkestoffer. Videre vil vi fortsette å supplere vår utviklingsportefølje gjennom lisensavtaler og oppkjøp.

Finn all informasjon om legemidler hos Bayer på www.pharma.bayer.com