Bayer AG's konserndirektion

Konsernledelsen

Liam Condon

Liam Condon

Crop Science

Hartmut Klusik*

Hartmut Klusik*

Human Resources
Technology & Sustainability

Kemal Malik

Kemal Malik

Innovation

Stefan Oelrich

Stefan Oelrich

Pharmaceuticals

Heiko Schipper

Heiko Schipper

Consumer Health

* Labor Director

Bayer-konsernets ledelse er forpliktet til å ivareta alle interessene til organisasjonen, og til å sørge for økt vekst i virksomhetens verdi. Formannen i konsernledelsen, Werner Baumann, koordinerer prinsippene for firmapolitikken.

Ledelsens viktigste oppgaver er å fastlegge virksomhetsstrategien, fastsette budsjettet og fordele ressursene. Den offentliggjør konsernets kvartals- og årsregnskap, og tar beslutninger om de viktigste stillingene i virksomheten. Det er også ledelsens oppgave å regelmessig, punktlig og utførlig informere styret om alle emner innen planlegging, forretningsutvikling og risikobehandling som er relevante for Bayer AG.

Medlemmene i konsernledelsen velges for en periode på maksimalt fem år, og kan gjenvelges etter perioden.