Bayer globalt

Bayer har markeder over hele verden

Bayer har markeder over hele verden

Stillehavsasia: Et viktig marked i fremtiden

Asia og Stillehavsområdet er med sitt enorme vekstpotensial et av Bayers viktigste fremtidige markeder. I 2013 genererte Bayers 28,000 medarbeidere i regionen en omsetning på rundt 8,6 mrd. euro.

Europa: Bayers "hjemmemarked"

I 2013 omsatte Bayer for 15,1 mrd. euro på det europeiske markedet. Et omfattende distribusjonsnettverk, samt store produksjonsanlegg i Tyskland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Italia, Spania og Finland gir Bayer en sterk posisjon i denne økonomisk viktige regionen, som har en befolkning på en halv mill. personer bare i de 27 EU landene.

Nord-Amerika: Nye markeder fra "kyst til kyst"

I Nord-Amerika (USA og Canada) er Bayer representert gjennom selvstendige datterselskaper: Bayer Corporation i USA med hovedbase i Pittsburgh, Pennsylvania, og Bayer Inc. i Canada med hovedkontor i Toronto, Ontario. I 2013 oppnådde Bayerkonsernet i Nord-Amerika en samlet omsetning i den løpende virksomheten på 9,7 mrd.euro.

Latin-Amerika, Afrika og Midt-Østen: Fra Santiago via Cape Town til Tehran

Gjennom vedvarende investering og optimering av sine aktiviteter har Bayer etablert en solid tilstedeværelse overalt i regionen og nyter en høy kjennskapsgrad blandt forbrukerne. I 2013 oppnådde Bayer en samlet omsetning på 6,8 mrd. euro i regionen.