Bayer i de nordiske landene

Fakta om Bayer Nordic

Bayer Nordic er en regional enhet i det internasjonale Bayer-konsernet. Bayer Nordic omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island samt Estland, Latvia og Litauen.

Bayer Nordic ble dannet i 1992, og har gjennom årene utviklet seg til en av de mest progressive regionene innen konsernet. I dag består Bayer Nordic av seks selvstendige selskaper:
Bayer A/S i Danmark, Bayer Oy i Finland, Bayer AS i Norge, Bayer AB i Sverige, UAB Bayer i Litauen, OÜ i Estland og SIA Bayer i Latvia.

Aktiviteter

Bayer Nordic har ca. 1200 ansatte. Hovedaktivitetene består av forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av legemidler, samt salg, service og markedsføring av Bayer-konsernets produkter.

I Turku (Finland) og Oslo (Norge) har vår Pharmaceuticals divisjon globale produksjons- og forskningsfasiliteter.

Aktivitetene er fordelt på tre operasjonelle enheter:

  • Pharmaceuticals
  • Consumer Health
  • Crop Science
  • Animal Health