Misjon og verdier

Vår misjon i Bayer: "Science For A Better Life"

Bayer er gjentatte ganger kåret til et av veredens mest innovative selskaper og har mer enn 150 år lang historie og kjernekompetanse innenfor helse og landbruk. Vi utvikler nye molekyler til bruk i innovative produkter og løsninger for bidra til bedre helse for mennesker, dyr og planter. Våre aktiviteter innen forskning og utvikling er basert på en dyp forståelse av de biokjemiske prosessene i levende organismer.

Med våre produkter bidrar vi til å finne løsninger på noen av de største utfordringene i vår tid. Den voksende og i økende grad aldrende verdensbefolkningen krever bedre helsetjenester og tilstrekkelig matforsyning.

Bayer gir mennesker bedre livskvalitet ved å forebygge, lindre og helbrede sykdommer. Vi bidrar også ved å tilby en pålitelig tilførsel av mat, fôr og plantebaserte råvarer av høy kvalitet.

Vårt mål er å oppnå og opprettholde lederposisjoner i våre markeder, og på den måten skape verdi for våre kunder, aksjonærer og ansatte. Derfor er vår strategi utformet for å bidra til å løse noen av menneskehetens mest akutte utfordringer, og ved å gjør dette på en eksepsjonelt bra måte, styrker vi selskapets inntjeningsevne.

Våre LIFE verdier:

Våre LIFE verdier

Vi er forpliktet til bærekraftig drift og å ta vårt sosiale og etiske ansvar som samfunnsborgere på alvor, samtidig som vi respekterer alle våre aksjonærers interesser. Ansatte med en lidenskap for innovasjon vil nyte godt av de fremragende utviklingsmulighetene hos Bayer. Våre verdier spiller en sentral rolle i vårt daglige arbeid og er ment for å veilede oss til å utføre vårt oppdrag. Disse verdiene representeres av ordet LIFE.

Ordet LIFE er også et akronym for Bayers nøkkelverdier og lederskapsprinsipper. Life står for Lederskap, Integritet, Fleksibilitet og Effektivitet.

Disse verdiene gjelder for alle hos Bayer og er dypt integrert i vårt globale målstyringssystem for ansatte i administrative stillinger. Vår verdibaserte kultur sikrer en felles identitet innad i bedriften, på tvers av nasjonale grenser, ledelseshierarki og kulturelle forskjeller.

Hver av disse fire verdiene kan illustreres med sju eksempler:

LIFE leadership
 • Engasjere seg for sine ansatte og fremme resultater
 • Vise eget initiativ, inspirere og motivere andre
 • Påta seg ansvar for arbeidsoppgaver og resultater, suksess og motgang
 • Behandle andre rettferdig og med respekt
 • Gi tydelig, ærlig og rask tilbakemelding
 • Løse konflikter konstruktivt
 • Skape verdier for våre aksjonærer, kunder, medarbeidere og samfunnet
LIFE integrity
 • Være et forbilde
 • Overholde lover, retningslinjer og regler
 • Vise tillit til andre og bygge opp tillitsforhold
 • Være ærlig og pålitelig
 • Lytte oppmerksomt og kommunisere hensiktsmessig
 • Handle på en bærekraftig måte: Koordinere kortsiktige resultater med langsiktige krav
 • Verne om mennesker og miljø, samt ivareta sikkerheten
LIFE leadership
 • Aktivt fremme endringer
 • Fange opp nye trender og tilpasse seg fremtidens krav
 • Stille spørsmål ved dagens tilstand
 • Tenke og handle kundeorientert
 • Se muligheter og ta kalkulerte risikoer
 • Være åpen for nye ting
 • Være innstilt på livslang læring
LIFE efficiency
 • Bruke ressurser optimalt
 • Fokusere på aktiviteter som skaper verdi
 • Utføre arbeidsoppgaver enkelt og effektivt
 • Levere riktig kvalitet i rett tid til passende kostnader
 • Komme raskere frem til gjennomtenkte beslutninger
 • Gjennomføre beslutninger konsekvent
 • Finne bedre løsninger i felleskap