Milepæler i konsernets historie

1863.: Friedrich Bayer og Johann Friedrich Weskott grunnlegger en fargestoffabrikk i Barmen. 18 år senere blir virksomheten omgjort til aksjeselskapet Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.

1884.: Kjemikeren Carl Duisberg begynner sin karriere i virksomheten. Under hans ledelse gjør forskerne etterhvert banebrytende oppdagelser.

1888.: Den farmasøytiske avdelingen blir etablert.

1899.: Aspirin® blir registrert som varemerke, og blir senere verdens mest populære smertestillende middel.

1912.: Hovedkontoret flyttes til Leverkusen.

1939.: Bayers forsker Gerhard Domagk får Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av sulfonamiders (Prontosil) anti-bakterielle effekt.

1972.: Virksomheten skifter navn til Bayer AG.

1988.: Som den første tyske industrivirksomhet blir Bayer AG oppført på børsen i Tokyo.

1999.: Bayer markerer 100 års-dagen for Aspirin® ved å få profesjonelle fjellklatrere til å pakke inn det tidligere hovedkontoret i Leverkusen som verdens største Aspirin®-pakke, og få Bayer oppført i Guinness rekordbok med tre rekorder.

2000.: Bayer blir verdens største produsent av råmaterialer til polyuretaner ved overtakelsen av Lyondell Chemical Company.

2001.: Bayer overtar Aventis CropScience og blir en av verdens ledende virksomheter innen plantebeskyttelse.

2001.: Den 6. desember legger Bayer frem planer om å etablere selvstendige datterselskaper som skal samles under et holdingselskap. Dette er begynnelsen på Bayer CropScience, Bayer HealthCare, Bayer Chemicals og Bayer MaterialScience.

2002.: Bayer-aksjene børsnoteres på New York Stock Exchange.

2003.: Acetylsalicylsyre, det aktive virkestoffet i Aspirin®, oppføres på WHOs liste over essensiell medisin.

2003.: Levitra® (mot potensproblemer) registreres i Europa. Levitra® er i dag registrert i mer enn 80 land verden over.

2004.: Bayer blir det første privateide selskap som inngår partnerskap med UNEP (United Nations Environment Programme) på området for unge og miljø.

2005.: Bayer blir en av verdens tre ledende leverandører av håndkjøpsmedisin ved overtakelsen av Roche OTC-delen.

2005.: Bayers kjemiaktiviteter i Bayer Chemicals og deler av polymervirksomheten fradeles den 28. januar som det nye selskapet LANXESS AG.

2005.: I desember godkjenner den amerikanske etaten Food and Drug Administration (FDA) det aktive virkestoffet Sorafenib (Nexavar®), utviklet i fellesskap av Bayer HealthCare og Onyx Pharmaceuticals, Inc, som behandling av fremskreden nyrekreft.

2006.: Bayer presenterer det nye interne initiativet, "Triple-i: inspirasjon, innovasjon, ideer", som skal få medarbeidere over hele verden til å bidra til nye produkter, utvikling og forretningsideer.

2007.: Bayer avslutter overtakelsen av Schering AG, og blir dermed en av de ledende aktørene på markedet for spesialmedisin.

2008.: I juni ble Bayer nominert i kategorien ”Environmentally Friendly Technologies” av The Federation og German Industries (bdi). Bruken av den nye oksygen-depolariserede katodeteknologi gjør det mulig å nedsette energiforbruket og utslipp av CO2.

2008.: I oktober ble verdens største MDI produksjonsanlegg satt i gang i Shanhai.

2009.: I november gjennomførte Bayer CropScience oppkjøpet av Athenix Corp, en privateid amerikansk bioteknologivirksomhet..

2009.: I desember vant et Bayer-team GermanFuture Prize for utviklingen av den nye antikoagulant rivaroxaban (Xarelto®).

2014.: Bayer kjøper Algeta for 2,1 milliarder Euro (17,6 milliarder NOK på kjøpstidspunktet). Et av tidenes største oppkjøp av et norsk gründerselskap.

2018.: Bayer kjøper Monsanto for 66 milliarder USD. Tidenes største «all cash» oppkjøp globalt.