Åpenhet om samarbeid med leger

Ytelser til helsepersonell

Felles forskning tjener pasienter og samfunnet

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell har ført til tallrike innovative legemidler og endret forutsetningene for at ulike sykdommer kan påvirke våre liv. Vi i Bayer er overbevist om at nært samarbeid med og kontinuerlig utdanning av helsepersonell er en nøkkel til å oppnå ytterligere resultater for pasientene som vi bestreber oss på å hjelpe.

Hvordan Bayer samarbeider med leger og helsepersonell >

Legemiddelindustrien – Helsepersonell: Et sterkt regulert forhold

Når vi samarbeider med medisinske eksperter, overholder vi gjeldende lover og regler som klart redegjør for interaksjon mellom industrien og helsepersonell, for eksempel lover for helsesektoren og bransjekodeks. Disse reglene er dessuten tillagt visse åpenhetsregler, så som Sunshine Act i USA, EFPIA Disclosure Code i EU og forskjellige lokale rapporteringsforpliktelser. Vi respekterer fullt ut helsepersonells integritet og uavhengighet.

Hva EFPIA Disclosure Code handler om >

mplementering av EFPIA Disclosure Code

Som medlem av den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustri og foreninger (EFPIA) og i overenstemmelse med vår virksomhets verdigrunnlag, støtter vi EFPIA Disclosure Code fullt ut. I henhold til denne kodeks vil Bayer offentliggjøre betalinger og ytelser til helsepersonell og organisasjoner på Bayers globale og lokale hjemmesider.

Hva EFPIA Disclosure Code handler om >

Rapportering av data

Les hvordan vi samler vi inn og rapporterer de verdioverføringene som er gjort til helsepersonell, og få tilgang til rapporten.

Få tilgang til rapporten >