Algetas historikk

Algeta - En norsk suksesshistorie

Begynnelsen

Algeta ble stiftet under navnet Anticancer Theraupeutic Inventions AS (ATI) i 1997 av Roy Larsen, en nukleærkjemiker fra Universitetet i Oslo, og Øyvind Bruland, professor i onkologi ved Radiumhospitalet, basert på deres forskning på alfa-emitterende substanser brukt til kreftbehandling.

I 2001 ble Thomas Ramdahl ansatt som administrerende direktør – han kom da fra Pronova Biocare AS hvor han jobbet som Senior Vice President, Operations. I 2001 ble også den første dosen av et nytt legemiddel ferdigstilt, og kliniske forsøk startet.
Institutt for Energiteknikk på Kjeller, og IFE har siden vært en god og viktig samarbeidspartner for Algeta.

I 2003 skiftet ATI navn til Algeta og 27. mars 2007 ble Algeta notert på Oslo børs. Ved børsnotering hentet selskapet inn 250 millioner kroner og kunne dermed øke staben ytterligere.

Samarbeid med Bayer og kommersialisering av produkter

Tidlig i 2009 tok britiske Andrew Kay over som ny administrerende direktør.

I september 2009 inngikk Bayer et samarbeid med Algeta om utvikling og kommersialisering av legemiddelet. Avtalen hadde en anslått verdi på over 4,8 milliarder kroner – den største noensinne av sitt slag for et norsk legemiddelselskap. I følge avtalen skulle Algeta ha ansvaret for produksjon av legemiddelet, mens Bayer sto for distribusjon, salg og markedsføring. Det amerikanske markedet ble delt 50/50 mellom partene, og i 2012 begynte Algeta å bygge opp en egen salg- og markedsføringsorganisasjon basert i Cambridge, MA.
Ulike kliniske forsøk pågikk så frem til 2013 hvor det første av Algetas legemidler fikk markedsføringstilatelse og man kunne begynne å distribuere legemiddelet til pasienter.

I 2014 kjøpte Bayer Algeta ASA og med det, styrket vi vår rolle innen onkologisk forskning og utvikling. Samtidig har vi ytterligere økt vårt ambisjonsnivå om å gi pasientene innovative behandlingsmuligheter. Bayer jobber nå sammen med Algeta-teamet for å utvikle denne virksomheten til dens fulle potensial.
- Det nye legemiddelet for kreftsyke pasienter er forsket, utviklet og produseres nå i Norge for det globale markedet. For Bayer, en leder innen life science i Norge, er dette et unikt kapittel i vår historie og er noe vi er svært stolte av.