Om Bayer i Norge

Bayers virksomhet i Norge

Bayer i Norge har pr. 1.10.2015 ca 160 ansatte og er dermed blant de største selskapene i Norge innenfor legemiddelindustrien. Bayer AS og Bayer Norway AS er lokalisert i Drammensveien 288 ved Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum.

Bayer kjøpte i 2014 det norske selskapet Algeta for 2,1 milliarder euro. Bayer har foredlet og videreført den forskningen og innovasjonen som Algeta utviklet . Legemiddelet Xofigo, basert på alfa-emitterende substanser, er godkjent i mer enn 40 land for behandling av prostatakreft med metastaser i skjelettet. Produksjonen for det globale markedet gjøres på Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Oslo, hvor Bayer har investert i nye produksjonsmidler og sysselsetter 125 ansatte.

Bayer investerer betydelig i egen forskning i Norge og bygger et topp moderne nytt laboratorium i Drammensveien 288 i den hensikt å drive langsiktig forskning i Norge og med det mål å kommersialisere ytterligere norsk innovasjon innenfor legemidler. Bayer viderefører den forskningen som Algeta igangsatte på Radium-223 og styrker forskning på Thorium-227 i Norge.

Bayer er et Life Science selskap med målsetting å drive forskning og innovasjon som gir mennesker, dyr og planter bedre liv.