Meld en mistenkt bivirkning

Mennesker reagerer forskjellig biologisk, med hensyn til legemidler. Dette er årsaken til at ikke alle uønskede hendelser (bivirkninger) på legemidler, blir avdekket under den kliniske utviklingen, selv ikke ved bruk av omfattende kliniske studier. Det er avgjørende å fange opp disse bivirkningene for å sikre fortsatt trygg bruk av legemidler og pasientsikkerhet (sikkerhetsovervåkning). Dette gjelder alle bivirkninger, uansett hvor sjeldne de måtte være og hvor i verden de måtte komme fra.

Sikkerhetsovervåkning har for Bayer som et globalt legemiddelfirma, en sentral plass, ut over det å følge globale lovverk. Uansett om du er kunde, pasient eller helsepersonell, så er ditt bidrag viktig for at Bayer skal kunne gi så oppdatert sikkerhetsinformasjon på våre produkter som overhodet mulig.

Hvis du som pasient har mistanke om at du har blitt rammet av en bivirkning i forbindelse med din behandling, er det viktig at du forteller dette for din lege eller annet helsepersonell, for ekempel på ditt apotek.

Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning på et Bayer produkt finnes flere muligheter til dette:

Du kan enten velge å rapportere direkte til ansvarlig myndighet:

  • For Legemidler og medisintekninska produkter kontakt Statens legemiddelverk
  • For Kosmetikk kontakt Mattilsynet
  • For Kosttilskudd kontakt Mattilsynet. Husk å oppgi: Navn på produkt, gjerne med bilde av produktet, navn på ingredienser/virkestoff og type bivirkning.

eller så kan du velge å melde direkte til oss på Bayer:

Hvis du ønsker finnes det også mulighet til å rapportere en mistenkt bivirkning via Bayers webskjema. Vi gjør oppmerksom på at dette skjema er på engelsk.

For å gi oss et best mulig utgangspunkt for å vurdere din rapport, ønsker vi at du oppgir så komplett informasjon som mulig:

Se nedenfor det vi ønsker informasjon om:

  1. Bivirkninger/uønsket hendelse(beskrivelse av hva som har skjedd; hvor lenge før hendelsen hadde behandling med Bayer produktet startet; hvilke konsekvenser har bivirkningen medført for deg eller den som blitt rammet; og hvordan har han/hun det i dag)
  2. Mistenkt Bayer produkt (navn på produkt, styrke, dose, batch- nummer, dato da behandling startet, og evt. stoppet)
  3. Pasientopplysninger (initialer; alder; kjønn)
  4. Opplysninger om deg som rapportør ( navn, tlf nr, e-post-/adresse; om du selv er bruker og/eller helsepersonell.)
  5. Vennligst oppgi om du ikke vil at Bayer kontakter deg vedrørende din bivirkningsrapport.

For informasjon om hvordan Bayer AS behandler dine personopplysninger, vennligst klikk her.