Melding om bivirkning/reklamasjon

Mennesker reagerer forskjellig biologisk, med hensyn til legemidler. Dette er årsaken til at ikke alle bivirkninger på legemidler, blir avdekket under utvikling. Selv ikke ved bruk av omfattende kliniske studier. Det er avgjørende å fange opp disse bivirkningene for å sikre fortsatt trygg bruk av legemidler og pasientsikkerhet (sikkerhetsovervåkning). Dette gjelder alle bivirkninger, uansett hvor sjeldne de måtte være og hvor i verden de måtte komme fra.

Sikkerhetsovervåkning har for Bayer som et globalt legemiddelfirma, en sentral plass, ut over det å følge globale lovverk. Uansett om du er kunde, pasient eller lege, så er ditt bidrag viktig for at Bayer skal kunne gi så oppdatert sikkerhetsinformasjon som overhodet mulig.

Hvis du vil rapportere en bivirkning eller har en reklamasjon, så vennligst kontakt helsepersonell (f eks lege eller farmasøyt) eller Statens legemiddelverk.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til Bayer AG, Pharmacovigilance.

Bayer er pliktige til å innhente informasjon om bivirkninger som har oppstått i forbindelse med bruk av våre produkter.

Følgende opplysninger ønskes:

  1. Pasient (kjønn, fødselsdato, initialer)
  2. Bayer produkt
  3. Rapportør
  4. Beskrivelse av bivirkning

For mer informasjon om hvordan Bayer AS behandler dine personopplysninger, vennligst klikk her.

Pasientens kjønn *
Har du batchnummer på produktet?
Får Bayerpersonell kontakte deg ved behov (for eventuell komplettering av informasjon)? *

Vær vennlig å huske å fylle i kontaktopplysninger om du svarer ja på spørsmål

Er du helsepersonell (lege, sykepleier, apoteker/farmasøyt, tannlege)? *

Ved reklamasjon på et produkt ber vi deg kontakte Bayer sin reklamasjonsavdeling. Bayer sin personnale kan ved behov kontakte deg for ytterligere opplysninger.

Bayers personell kan ved behov komme til å kontakte deg nærmere for å innhente ytterligere opplysninger.

Ved akutte legemiddels henvendelser utenfor kontortid vill vi henvise deg til Securitas vakttelefon: 23 13 07 22.