Kontakt oss

Kontaktpersoner i Bayer Norge

Har du spørsmål eller vil du kontakte en av våre medarbeidere? Her finner du en liste over kontaktpersoner i alle avdelingene våre:

Bayer AS - Norge
Drammensveien 288 - NO-0283 Oslo
Mail: Box 193, 1325 Lysaker
Telf.: +47 23 13 05 00
Fax: +47 23 13 05 01
E-mail: sentralbord.norge@bayer.com

Public Affairs – Governmental Affairs - Media Relations – CSR
PGA & Communications Manager
Frode Nakkim
Telf: +47 90 72 56 52
Office: +47 23 13 05 69
E-mail: frode.nakkim@bayer.com

Pharmaceuticals Norge
+47 23 13 05 00

Radiology - Skandinavia
andre.hagen@bayer.com (+47 93258 331)

Medical information (Pharmaceuticals)
Medisinske spørsmål og bestilling av artikler medinfo.scand@bayer.com
Vær oppmerksom på at vi som legemiddelfirma dessverre ikke kan gi personlige medisinske råd, men må i slike tilfeller henvise pasienten til egen lege.

Consumer Care - Norge
Andreas Røskaft, +47 23 13 05 00

Crop Protection - Norge
Svein Bakken (+47 333 90 404)

Animal Health - Norge
vet.info@bayer.com (+47 23 13 05 00)

Human Resources - Norge

Anita Sollie (+ 47 23 13 05 00)

+47 22024517 Vennligst benytt kontaktskjema hvis du har spørsmål om jobb i Bayer eller har problemer med å sende din søknad.

Sentralbord
Vennligst ring oss på vårt hovednummer +47 23 13 05 00