Bayers 50 år i Norge

Her kan du lese mer om Bayers 50 år i Norge

1964: Bayer etablerer sitt eget kontor i Norge – Bayer Kjemi AS. Tidligere ble salg ivaretatt av Edin & Co.

1982: Bayer har nå 50 ansatte, hvorav 4 mann på lageret, 2 i Bergen og resten i Haakon VII's gt.

1983: Laboratoriet i Bergen stenges og Bergens-avdelingen blir avviklet. Bayer oppretter Diagnostica-avdeling etter overtagelsen av Miles-agenturet.

1987/1988: Ved årsskiftet endrer bedriften navn til Bayer Norge AS, staben økes til 62.

1989/1990: Bayer kjøper Technicon Scandinavias norske filial i 1989/1990 – 8 nye medarbeidere.

1992: Region Bayer Norden blir opprettet. Fra 1994 er også Litauen, Latvia og Estland en del av Norden.

1996: Dystar opprettes og vi får et joint venture Hoechst og Bayer. Bayer står for salget i Norge.

1998: Bayer kjøper Chiron Diagnostics og vi får 5 nye medarbeidere.

2001: Bayer kjøper planteværndelen til AVENTIS. Innlemmes året etter i Bayer AS med filialkontor på Tjøme.

2002: Bayer deles opp i delkonsern; Bayer HealthCare, Bayer Crop Science og Bayer MaterialScience.

2004: Bayer oppretter divisjonen Diabetes Care, og DS (Diagnostica) fortsetter som egen divisjon.

2004/2005: Bayer kjøper Consumer Care fra Roche konsernet.

2006: Bayer kjøper legemiddelfirmaet Schering, og samtidig selger Bayer sin Diagnostica divisjon til Siemens.

2012: Bayer oppretter et nytt forretningsområde R & I (Radiology and Intervention). De ansatte fra det Bayer-eide firmaet Mediwest Norge A/S overføres til Bayer AS.

2014: Bayer kjøper det norske legemiddelselskapet Algeta, med et legemiddel innen onkologi.