06. March 2014

Bayer: Fullført budprosess på Algeta

Bayer eier nå 98.2 % av Algetas aksjer  Prosess for tvangsinnløsning av resterende aksjer trer i kraft innen kort tid

Leverkusen, 6. mars, 2014 – Bayer har i dag fullført det frivillige overtakelsesbudet på det norske farmasøytiske selskapet, Algeta ASA. Bayer har betaltde av Algetas aksjeeiere som har akspetert tilbudet, samtidig som Bayer har overtatt 43,131,641 aksjer. Som et resultat har Bayer nå 98,2% av aksjene og stemmene i Algeta.

Bayer vil i løpet av de neste dagene starte prosessen med tvangsinnløsning av de resterende 1,8 % aksjene fra minoritetsaksjeeierene i Algeta. Bayer tilbyr NOK 362 per aksje, det samme som i tilbudsprisen i Bayers frivillige overtakkelsesbud. I tillegg vil Bayer søke om delisting av Algetas aksjer fra Oslo Børs (OSE).

22. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×