Milepæler i konsernets historie

1863: Friedrich Bayer og Johann Friedrich Weskott grunnlegger en fargestoffabrikk i Barmen. 18 år senere blir virksomheten omgjort til aksjeselskapet Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.

 

1884: Kjemikeren Carl Duisberg begynner sin karriere i virksomheten. Under hans ledelse gjør forskerne etterhvert banebrytende oppdagelser.

 

1888: Den farmasøytiske avdelingen blir etablert.

 

1899: Aspirin® blir registrert som varemerke, og blir senere verdens mest populære smertestillende middel.

 

1912: Hovedkontoret flyttes til Leverkusen.

 

1939: Bayers forsker Gerhard Domagk får Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av sulfonamiders (Prontosil) anti-bakterielle effekt.

 

1972: Virksomheten skifter navn til Bayer AG.

 

1988: Som den første tyske industrivirksomhet blir Bayer AG oppført på børsen i Tokyo.

 

1999: Bayer markerer 100 års-dagen for Aspirin® ved å få profesjonelle fjellklatrere til å pakke inn det tidligere hovedkontoret i Leverkusen som verdens største Aspirin®-pakke, og få Bayer oppført i Guinness rekordbok med tre rekorder.

 

2000: Bayer blir verdens største produsent av råmaterialer til polyuretaner ved overtakelsen av Lyondell Chemical Company.

 

2001: Bayer overtar Aventis CropScience og blir en av verdens ledende virksomheter innen plantebeskyttelse.

 

2001: Den 6. desember legger Bayer frem planer om å etablere selvstendige datterselskaper som skal samles under et holdingselskap. Dette er begynnelsen på Bayer CropScience, Bayer HealthCare, Bayer Chemicals og Bayer MaterialScience.

 

2002: Bayer-aksjene børsnoteres på New York Stock Exchange.

 

2003: Acetylsalicylsyre, det aktive virkestoffet i Aspirin®, oppføres på WHOs liste over essensiell medisin.

 

2003: Levitra® (mot potensproblemer) registreres i Europa. Levitra® er i dag registrert i mer enn 80 land verden over.

 

2004: Bayer blir det første privateide selskap som inngår partnerskap med UNEP (United Nations Environment Programme) på området for unge og miljø.

 

2005: Bayer blir en av verdens tre ledende leverandører av håndkjøpsmedisin ved overtakelsen av Roche OTC-delen.

 

2005: Bayers kjemiaktiviteter i Bayer Chemicals og deler av polymervirksomheten fradeles den 28. januar som det nye selskapet LANXESS AG.

 

2005: I desember godkjenner den amerikanske etaten Food and Drug Administration (FDA) det aktive virkestoffet Sorafenib (Nexavar®), utviklet i fellesskap av Bayer HealthCare og Onyx Pharmaceuticals, Inc, som behandling av fremskreden nyrekreft.

 

2006: Bayer presenterer det nye interne initiativet, "Triple-i: inspirasjon, innovasjon, ideer", som skal få medarbeidere over hele verden til å bidra til nye produkter, utvikling og forretningsideer.

 

2007: Bayer avslutter overtakelsen av Schering AG, og blir dermed en av de ledende aktørene på markedet for spesialmedisin. 

2008: I juni ble Bayer nominert i kategorien ”Environmentally Friendly Technologies” av The Federation og German Industries (bdi). Bruken av den nye oksygen-depolariserede katodeteknologi gjør det mulig å nedsette energiforbruket og utslipp av CO2. 

2008: I oktober ble verdens største MDI produksjonsanlegg satt i gang i Shanhai. 

2009: I november gjennomførte Bayer CropScience oppkjøpet av Athenix Corp, en privateid amerikansk bioteknologivirksomhet.. 

2009: I desember vant et Bayer-team GermanFuture Prize for utviklingen av den nye antikoagulant rivaroxaban (Xarelto®).

 

Les hele Bayers historie » her.

 

23. februar 2016  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×