Verdioverføringer til helsepersonell

Rapportering av data

I samsvar med EFPIA Disclosure Code vil Bayer rapportere åpent om de verdioverføringer som er gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner knyttet til utvikling og kommersialisering av reseptbelagte legemidler. 

De rapporterte data gjelder verdioverføringer i fire kategorier:

Kategorier
Verdioverføringer
Helsepersonell (HCP)
Helseorganisasjoner (HCO)
Donasjoner
- Monetære eller ikke monetære
Arrangement 1. Registreringsavgifter
2. Reiser og losji

1. Sponsoravtaler
2. Registreringsavgifter (hvis aktuelt)
3. Reiser og losji
Tjenester og konsultasjoner
1. Avgifter
2. Utgifter som er knyttet til oppdraget og avtalt i kontrakt., feks reise og losji.
Forskning og utvikling
Avgifter eller utlegg for kostnader som er knyttet til oppdraget eller konsultasjonen, feks reise og losji

 
Tilgang til data for Norge >

 

 

30. juni 2016  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×