Corporate Compliance

Utføre virksomheten i samsvar med gjeldende lovgivning og selskapsreguleringer

I Bayer er vi dedikerte til integritet i alle våre forretningsmessige disposisjoner. Integritet er et kjerneelement i våre verdier og i vår kultur. Vi overholder all gjeldende lovgivning og reguleringer og etterlever de høyeste standarder for etisk atferd.

VÅRE PRINSIPPER FOR BEDRIFTSATFERD

 1. Vi konkurrerer rettferdig i alle markeder   
                                                                
 2. Vi opptrer med integritet i alle våre forretningsdisposisjoner  
                                      
 3. Vi balanserer økonomisk vekst med økologisk og sosialt ansvar    

 4. Vi overholder handelsreguleringer som regulerer vår globale virksomhet  
   
 5. Vi sikrer like muligheter innen verdipapiromsetning  
             
 6. Vi sikrer korrekt regnskapsføring og dokumentasjon
                                     
 7. Vi behandler hverandre rettferdig og med respekt
                                         
 8. Vi beskytter og respektere immaterielle rettigheter   

 9. Vi handler i Bayers interesse                 
                                                         
 10. Vi beskytter og sikrer personopplysninger    

Mer >
06. februar 2017  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×