Bayer Nordic

Publikasjoner

Hva er Bisphenol A?

Et nærmere kikk på BPA

Hva er BPA?
Hva brukes det til?
Hvorfor forskes det så mye på BPAt? 
Kan det forårsake diabetes, kreft eller fedme?
Og hvorfor er dette stoffet høyt på den offentlige dagsorden - ikke mindst i våre nordiske land?

Klikk her
30. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×