Kontakt oss

Kontaktpersoner i Bayer Norge

Har du spørsmål eller vil du kontakte en av våre medarbeidere? Her finner du en liste over kontaktpersoner i alle avdelingene våre:

Bayer AS - Norge
Drammensveien 288 - NO-0283 Oslo
Mail: Box 193, 1325 Lysaker
Telf.: +47 23 13 05 00 - Fax: +47 23 13 05 01 
E-mail: sentralbord.norge@bayer.com   
 

 

Animal Health - Norge 
vet.info@bayer.com (+47 23 13 05 00)

Crop Protection - Norge
Svein Bakken ( +47 333 90 404)

Pharmaceuticals Norge
+47 23 13 05 00

Radiology - Skandinavien
andre.hagen@bayer.com (+47 93258 331)

Medical information (Pharmaceuticals) 

Medisinske spørsmål og bestilling av artikler medinfo.scand@bayer.com

Vær oppmerksom på at vi som legemiddelfirma dessverre ikke kan gi personlige medisinske råd, men må i slike tilfeller henvise pasienten til egen legeConsumer Care - Norge 
Richard Forsberg ( +46 8 580 22331)

Media Relations - Information - Web Management:
Communications Manager (Norge) 
Frode Nakkim, Tlf.: +47 23 13 05 69
Human Resources - Norge

 Anita Sollie ( + 47 23 13 05 00)

+47 22024517Vennligst benytt kontaktskjema hvis du har 
spørsmål om jobb i Bayer eller har problemer
med å sende din søknad.

 

Sentralbord 

Vennligst ring oss på vårt hovednummer +47 23 13 05 00
01. oktober 2015  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×