Melding om bivirkning/reklamasjon 

Mennesker reagerer forskjellig biologisk, med hensyn til legemidler. Dette er årsaken til at ikke alle bivirkninger på legemidler, blir avdekket under utvikling. Selv ikke ved bruk av omfattende kliniske studier. Det er avgjørende å fange opp disse bivirkningene for å sikre fortsatt trygg bruk av legemidler og pasientsikkerhet (sikkerhetsovervåkning). Dette gjelder alle bivirkninger, uansett hvor sjeldne de måtte være og hvor i verden de måtte komme fra.

Sikkerhetsovervåkning har for Bayer som et globalt legemiddelfirma, en sentral plass, ut over det å følge globale lovverk. Uansett om du er kunde, pasient eller lege, så er ditt bidrag viktig for at Bayer skal kunne gi så oppdatert sikkerhetsinformasjon som overhodet mulig.

Hvis du vil rapportere en bivirkning eller har en reklamasjon, så vennligst kontakt helsepersonell (f eks lege eller farmasøyt) eller Statens legemiddelverk.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til Bayer AG, Pharmacovigilance.

Bayer er pliktige til å innhente informasjon om bivirkninger som har oppstått i forbindelse med bruk av våre produkter.

Følgende opplysninger ønskes:
     1. Pasient (minimum: initialer eller kjønn eller alder)
     2. Bayer produkt
     3. Rapportør
     4. Beskrivelse av bivirkning

For mer informasjon om behandling av dine personlige data, og om dine rettigheter i denne forbindelse, vennligst klikk her.

*Obligatoriske felt

Melding om bivirkning
1 Pasientens kjønn *
Har du batchnummer på produktet?
10. Får Bayerpersonell kontakte deg ved behov (for eventuell komplettering av informasjon)?*
Vær vennlig å huske å fylle i kontaktopplysninger om du svarer ja på spørsmål 10.
11. Er du helsepersonell (lege, sykepleier, apoteker/farmasøyt, tannlege)?
20. august 2018  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×