Støtte til foreldreløse og utsatte barn i Latvia

Bayer Nordic støtter SOS-barnebyen Valmiera i Latvia

Trygghet og nye muligheter til 66 barn 
Det er viktig for Bayer Nordic å støtte lokalt i de land vi er representert i. Derfor har vi valgt å støtte SOS-barnebyen Valmiera i Latvia som er det fattigste landet i Bayers nordiske region. Støtten har stor betydning for de 66 barna som bor i barnebyen Valmiera, og er med på å sikre at barna får en utdannelse, et hjem og ikke minst en barndom preget av trygghet. 

En ny start på livet 
SOS-barnebyen Valmiera trenger hjelp da Latvia er et av de fattigste landene i EU. Her har ikke de sosiale myndighetene nok ressurser til å hjelpe de mange barna som vokser opp i utsatte familier. 

SOS-barnebyen Valmiera bidrar til å forbedre framtidsutsiktene for de 66 barna som bor i barnebyen. De får en ny start på livet med mye trygghet da hverdagen byr på daglig skolegang og en omsorgsfull SOS-mamma å komme hjem til. Livet i barnebyen Valmiera bærer preg av mange nye muligheter hvor barna kan dyrke sine kreative sider, være aktive i sport og reise på turer om sommeren.

 

 

Om SOS Barnebyer
SOS Barnebyer jobber langsiktig med foreldreløse og utsatte barns utvikling i barnebyer over hele verden. De gir hver dag foreldreløse og utsatte barn en barndom med en trygg familie, et omsorgsfullt hjem og en utdannelse. Dette resulterer i livsglade og ressurssterke mennesker.  SOS Barnebyer ble stiftet i 1949 og har i dag over 500 barnebyer i 133 land. Les mere på http://www.sosbornebyerne.dk/.

10. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×