Vi arbeider for et bedre liv

Sosiale Initiativer

Det å ta et sosialt ansvar er en integrert del av Bayers bærekraftstrategi og virksomhetspolitikk. Bayer har i dag forretningsaktiviteter i mer enn 150 land og her er det viktig for oss å være en ansvarlig ”corporate citizen”.

I mer enn 300 ulike prosjekter bidrar vi til lokalsamfunnet fordelt på områdene:

Utdannelse og forskning 
Miljø og natur 
> Helsefremmende- og sosiale behov 
Sport 
Kultur

Målet med prosjektene er å forbedre menneskers framtidsutsikter. Vi støtter for eksempel skolebarn og talentfulle forskere, og vi hjelper unge miljøforkjempere verden over. Vi bidrar også med helsefremmende tiltak i mindre velstilte land og gir store bidrag til sosial interaksjon gjennom kulturelle- og sportsrelaterte prosjekter.


Globale initiativer 
Bayer er den første private samarbeidspartner i FN’s miljøprogram UNEP (United Nations Environment Programme). Der bidrar vi med å skape oppmerksomhet om bæredyktig bruk av naturresurser blant unge mennesker fra hele verden.

Med disse og en rekke andre initiativer arbeider vi for at skape et bedre liv i tråd med vår misjon: “Bayer: Science For A Better Life”.

 

04. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×