Bærekraftighet

Bærekraftig utvikling

Når vi diskuterer fremskritt i samfunnet som helhet, spiller konseptet om bærekraft en viktig rolle. Grunnlaget for en bærekraftig utvikling er å oppnå en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Mer

Sosialt ansvar

Vi arbeider for et bedre liv

Bayer har forretningsaktiviteter i over 150 land. Vi ønsker å opptre som en god "corporate citizen" i alle land der vi er tilstede, og bidrar i denne rollen til å løse sosiale problemer og overvinne globale utfordringer.

Mer

Bæredyktige produkter

Product Stewardship

Vi evaluerer et produkts mulige helse- og miljørisiko i hele verdikjeden. Dette starter med forskning og utvikling, og fortsetter gjennom produksjon, markedsføring og kundens bruk til avhending.

Mer
30. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×