Bæredyktighet og produktansvar

Biobed - miljøbeskyttelse i landbruket

Phytobac®: Bayer støtter forskning i Biobed
Bayer CropScience støtter forskning i såkalte “biobed-systemer” for å gjøre det lettere for bønder å bruke sprøytemidler uten å skade miljøet.

I dag er det god kontroll av sprøytemidler. Vi kjenner nedbrytningstiden og vet at de blir brukt i godkjente konsentrasjoner. Der hvor det potensielt kan oppstå problemer er når bonden fyller og renser sprøyten sin. Dette sølet kan så resultere i punktforurensning. I slike tilfeller kan et såkalt biobed utnytte naturens egne nedbrytningsmetoder og dermed forhindre en punktforurensning av miljøet.

Hva er så et biobed?
Et biobed er et sted hvor man bryter ned rester av sprøytemidler som oppstår i forbindelse med vask eller fylling av en sprøyte. Et biobed er en container som inneholder en blanding av materialer hvor mikroorganismer kan jobbe sammen. Biobed er opprinnelig en svensk oppfinnelse og i de første beddene var bunnen forseglet med et lag leire og så fylt med en blanding av 25 % jord, 50 % halm og 25 % torv. I dag eksperimenteres der med forskjellige sammensetninger. Biobed plasseres i forbindelse med en vaskeplass, og formålet er å minimere risikoen for punktforurensning ved fylling og rensing av en sprøyte. 

 

Biobed kan lages på mange måter
Et biobed kan graves ned med en kjørerampe over som man kan sette sprøyten på ved fylling eller parkering.

Et biobed kan også plasseres ved siden av en vaskeplass hvor sprøyten fylles, vaskes eller parkeres når den er skitten. Alt vaskevann i tillegg til regnvann fra vaskeplassen samles opp i beholdere eller fordampes. Mengden av vann kan minimeres hvis man dekker over vaskeplassen. 


 

Phytobac® er et Bayer CropScience-registrert varemerke og et sertifisert biobed-konsept, mest brukt i Frankrike. Konseptet gir bønder eksperthjelp fra planlegging til etablering, og veiledning i bruk samt evaluering av systemet når det er i drift.

Bayer lanserer nytt dansk forskningsprosjekt
En undersøkelse blant bønder i Frankrike som bruker Phytobac®-systemet dokumenterer at systemet er enkelt, praktisk, miljøvennlig og omkostningseffektivt å bruke, og at det samtidig bidrar til å forbedre landbrukets renommé.

I 2012 startet Bayer CropScience et dansk forskningsprosjekt som skal dokumentere om Phytobac®-systemet er like effektivt under nordiske forhold som det har vist seg å være i Frankrike.

 

 


Sådan fungerer en Phytobac® unit


Prinsippskisse for en Hermex® Phytobac® enhet hvor overskuddsvann med kjemikalierester samles opp i tanken til venstre. Tilførselen av overskuddsvannet til den mikrobiologiske substansen i containeren til høyre kan styres ved hjelp av fuktighetsmåling. Herved sikres et optimalt miljø for mikroorganismene. Denne delen er dekket av et lag som forhindrer regnvann i å trenge inn i beholderen. Det er åpent ut til sidene slik at den gjennomgående vinden øker vannfordampningen.

 

11. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×