Bærekraft

Bærekraftig utvikling

I Bayer mener vi at grunnlaget for en bærekraftig utvikling ligger i en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Vi har forpliktet oss til å sikre en langsiktig kommersiell fremgang gjennom utvikling av innovative produkter--
samtidig sparer vi på ressursene, behandler miljøet på en ansvarlig måte og bidrar globalt til å opprettholde et sunt og humant samfunn.

 

Bayers globale innsats

Vi har et omfattende Sustainability Program og har utviklet bæredyktige ledelsesstrukturer og strategier, samt mål som vi kan bedømmes ut ifra.

 

I vår årlige Sustainable Development Report opplyser vi for eksempel om hvordan vi omsetter vårt engasjement til de ti prinsippene i Global Compact . Dermed overholder vi retningslinjene i "the Golden Reporting Initiative" (GRI) og OECD.

 

Nordisk fokus på bæredyktige produkter

Å bidra til en bæredyktig utvikling handler også om at ta ansvar for våre produkter og deres innvirkning på samfunn og miljø.

 

Vi jobber aktivt med Product Stewardship.
Det vil si at vi i hver fase av produktets levetid undersøker om noe kan gjøres bedre i forhold til miljø og helse for både mennesker og dyr – helt fra produktet blir skapt i laboratoriet til det tilintetgjøres gjennom bruk, nedbrytning eller destruksjon.

07. april 2014  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×