R&D

Forskning og utvikling i Bayer

Innovasjon og kompetanse hos våre ansatte danner grunnlaget for Bayers suksess. Vi er en pådriver for innovasjon ved kontinuerlig å utvikle nye molekyler, teknologier og bedriftsmodeller i våre forskningssentra, investere i prosjekter innen forskning og utvikling, støtte utviklingen av våre ansatte og utvide våre aktiviteter gjennom oppkjøp eller samarbeid med eksterne partnere. Når vi styrker vår innovative kapasitet, kan vi håndtere utfordringene i vår tid og oppnå lønnsom vekst.

I 2017 ble totalt 4,5 milliarder euro (ca 45 milliarder NOK) investert i forskning og utvikling. Dette tilsvarer 12,8 % av totalt salg. Antall ansate som jobber innen FoU er over 14 000.

I tillegg til å investere i forskning og utvikling, promoterer Bayer en innovasjonskultur basert på åpenhet for nye fremgangsmåter og intern, tverrfaglig samarbeid. Vi bygger et nasjonalt og internasjonalt nettverk av fremragende forskere for å fortsette å utvikle vår ekspertise, og utvider dette nettverket gjennom samarbeid med eksterne partnere.

Vårt samarbeid og våre allianser med ledende universiteter, offentlige forskningsinstitusjoner og partnerselskaper, suppleres med inkubatorer, crowdsourcing og vitenskapssentre i Asia og USA for å dra nytte av eksternt, nyskapende potensial ved hjelp av en åpen innovasjonstilnærming. Noen av våre samarbeidsprosjekter får støtte fra det offentlige.

Styrker forskning innen Life Sciences vitenskap

Bayer er det eneste globale selskapet som forsker på forbedringer i menneske-, dyre- og plantehelse samtidig. Systematisk og intensivt samarbeid blant forskere fra begge undergrupper innen biovitenskap, skaper nye impulser. I denne sammenhengen samarbeider forskere om prosjekter som involverer sentrale biologiske prosesser som genregulering eller energiomdanning. Slike prosjekter har som mål å utvikle en bedre forståelse av sykdommer, dekode handlingsmekanismer, gjøre behandlinger mer personlige eller forklare motstandsmekanismer. Den felles bruken av teknologiplattformer utvides. Disse prosjektene har vært støttet siden 2012 av Bayers interne biovitenskapsfond og er hovedsakelig implementert sammen med eksterne partnere.

Metabolske detektiver: Dr. Julian I. Borisoff og Dr. Mark-Christoph Ott (fra høyre til venstre) analyserer de kjemiske detaljene i stoffskiftet i mennesker, dyr og planter og mikroorganismer for å spore opp nye mål for virkestoffer.
Metabolske detektiver: Dr. Julian I. Borisoff og Dr. Mark-Christoph Ott (fra høyre til venstre) analyserer de kjemiske detaljene i stoffskiftet i mennesker, dyr og planter og mikroorganismer for å spore opp nye mål for virkestoffer.