Konfidensialitetsutsagn

Bayer er klar over at vern av dine personopplysninger ved bruk av dette nettstedet er viktig og vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor vil vi informere om hvordan dette håndteres, hvilke opplysninger vi beholder og hvilke vi kasserer. Med denne informasjonen vil vi også informere om våre sikkerhetstiltak.

 

Innsamling av data

Du kan bruke nettstedet vårt uten å legge igjen personopplysninger forutsatt at det ikker er nødvendig for at vi skal kunne levere et produkt eller en tjeneste som du har bedt om. Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi opplysninger av forskjellige sikkerhetsårsaker. Disse opplysningene kan omfatte navnet på din internettleverandør, nettstedet du har brukt til å koble til vårt nettsted, lenkene til andre nettsteder som du klikker på fra vårt nettsted og din IP-adresse. Disse dataene ville kunne brukes for å identifisere deg, men vi bruker dem ikke på den måten. Det hender at vi bruker denne informasjonen til statistiske formål, men alle enkeltbrukere er anonyme, og personene kan ikke identifiseres. I tilfeller der personopplysninger overlates til andre, slik at produkter eller tjenester som du har bedt om kan leveres, eller av andre grunner som du har godkjent, anvender vi tekniske og organisatoriske virkemidler for å sikre at tilstrekkelige personvernregler følges.

 

Innsamling og bearbeiding av personopplysninger

Ansvarlig for innsamling og lagring av personopplysningene som samles inn gjennom nettstedet er Bayer AS, org.nr. 911268647, postboks 193, 1325 Lysaker, tlf. +47 23 13 05 00. Vi følger personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31) ved behandling og bearbeiding av personopplysninger. Vi samler kun inn personopplysninger som du selv gir oss når du registrerer deg, fyller ut skjemaer eller sender e-post som del av bestilling av produkter eller tjenester, kommer med forespørsler om bestilt materiale eller i lignende situasjoner der du selv har valgt å gi oss opplysningene.

Opplysningene vi samler inn blir bare brukt til å levere de produktene eller tjenestene du har bedt om, til andre formål som du har gitt ditt samtykke til eller i henhold til hva som kreves av lovgivning og opplysningene lagres ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle disse formålene.

Databasen og innholdet i denne blir hos oss eller hos dem som behandler data for oss og står ansvarlig for oss, samt i servere vi anvender. Dine personopplysninger videreformidles ikke av oss eller våre representanter for bruk av tredjepart i noen form, såfremt vi ikke har fått din tillatelse eller må gjøre det i henhold til lovgivning.

Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av eventuelle personopplysninger som du gir oss. Enkelte opplysninger kan bli lagret eller behandlet i datamaskiner i andre jurisdiksjoner, også utenfor EU og EØS-området, slik som USA, som kan ha andre personvernbestemmelser enn de som gjelder i Norge. I slike tilfeller passer vi på at egnede sikkerhetstiltak iverksettes  som sikrer at de som bearbeider opplysninger i det aktuelle landet, opprettholder et vern av opplysningene som er likeverdig det som gjelder i Norge.

 

Rett til tilgang, retting og sletting

Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger i fremtiden. Du har rett til å å få innsyn i og kan be om at dine personopplysninger som finnes i vårt system rettes eller slettes. Bare send en e-post til adressen i [Imprint] eller kontakt Bayer AS Personvernombud på adressen nedenfor.

Du har rett til å få få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandlar om deg, hvor disse opplysningene er hentet, formålet med behandlingen og eventuelt till hvilke mottagere eller kategorier av mottagere opplysningene er overlevert.

 

Bruk av cookies

Cookies er små tekstfiler (infomasjonskapsler) som lagres i den besøkendes lokale nettleser. Dette nettstedet bruker cookies som gjør det mulig å identifisere den besøkendes lokale nettleser for å forbedre nettstedet og forenkle bruken. Opplysninger som er innsamlet ved hjelp av cookies vil ikke bli anvendt til å fastslå identiteten av nettstedets besøkende. De fleste nettlesere er innstilt slik at denne type cookies aksepteres automatisk.

 

Du kan innstille din nettleser til å avslå cookies eller til å infomere deg før en cookie lagres på datamaskinen din.

 

Dette nettstedet anvender følgende cookies:

 

Navn Formål Varighet

ASP.NET_SessionID, PHPSESSID, y5jepqPBqt, sitecore_http2

Anonym identifisering av beskøk på webside for tekniske formål. Ingen personlige opplysninger blir innsamlet.

Øktens varighet: cookie slettes når nettleseren lukkes.

lang

Velg språk for VideoCenter.

Øktens varighet: cookie slettes når nettleseren lukkes.

fe_typo_user

Funksjonalitet for å samle dokumenter i "investor-området". Ingen personlige opplysninger er innsamlet.

Øktens varighet: cookie slettes når nettleseren lukkes.

bayerdePublikationen_ShoppingCart

Handlevogn for publiseringsbestillinger.

1 dag

WT_FPC, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE, SC_ANALYTICS_COOKIE

Anonym identifikasjon av besøk for statistiske analyseformål i den hensikt å optimalisere websiden. Ingen personlige opplysninger er innsamlet.

180 dager

mmc_production_player_cookie

Bare for live webcasts. Anonym identifikasjon av besøk for statistiske analyseformål i den hensikt å optimalisere websiden. Ingen personlige opplysninger er innsamlet.

1 år

doccheck-disclaimer

Lagre verifiseringsdetaljer for sider som ikke er tilgjengelige for allmenheten.

Øktens varighet: cookie slettes når nettleseren lukkes.

cookie_consent

Lagre brukerens samtykke til at denne websiden bruker cookies.

1 år

 

Sikkerhet

Bayer anvender tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot manipulering, tap, ødeleggelse og uatoriserte personers tilgang. Alle personopplysninger som du gir til Bayer vil bli kryptert ved overrføring for å motvirke misbruk av tredjepart. Våre sikkerhetsutiner revideres fortløpende basert på den siste teknologiske utviklingen.

 

Barn

For å beskytte barns personvern avstår BAYER fra å samle inn, lagre og behandle informasjon knyttet til barn vi vet er under 13 år, dersom samtykke ikke kan innhentes fra foresatte. Foreldre eller foresatte har på forespørsel rett til å få innsyn i informasjon gitt av barnet og kan kreve at slik informasjon skal slettes.

 

Kontakt

Ved eventuelle problemer, spørsmål eller forslag er du velkommen til å kontakte oss.

 

Personvernombud (Company Data Privacy Manager) for Bayer AS:
Bayer AS
Drammensveien 288
Postboks 193
1325 Lysaker
Telefon: +47 23 13 05 00
Epost

 

Head of Data Privacy of Bayer AG:
Eva Gardyan-Eisenlohr
Tlefon: +49 (0) 30 468 16924
Epost

Utviklingen av internet kan også kreve endringer av disse vilkårene. Vi forebeholder oss retten til å gjøre endringer ved behov.

03. januar 2017  Copyright © Bayer A/S
http://www.bayer.com

Recommend

Close ×