Bayer: Science For A Better Life
 
Special Interests

Bærekraftighet

Motivasjon
Ta ansvar – ta initiativet

I konsernets verdierklæring "Bayer: Science For A Better Life" anerkjenner og aksepterer vi vår rolle som en sosialt og etisk ansvarlig "corporate citizen". Vi forplikter oss til konseptet om bærekraftig utvikling og sosialt engasjement. I nærmere 300 prosjekter fordelt over hele verden er vi med til å sette fokus på miljø og natur, utdannelse og forskning samt helse og sosialt arbeid. For Bayer er de tre elementene økonomi, miljø og sosialt ansvar like viktige i våre aktiviteter.

Bærekraftighet

Bærekraftig utvikling

Når vi diskuterer fremskritt i samfunnet som helhet, spiller konseptet om bærekraft en viktig rolle. Grunnlaget for en bærekraftig utvikling er å oppn... » Les mer

Bærekraftighet

Vi arbeider for et bedre liv

Bayer har forretningsaktiviteter i rundt 150 land. Virksomheten ser seg selv som en god "corporate citizen" i alle land der den er til stede, og bidra... » Les mer

Search

Avansert søk
Quick Links
Links